Co powinno być typowe dla dobrego hotelu? Aby móc taki obiekt uznać za warty odwiedzenia trzeba spostrzec w nim szereg związanych ze sobą komponentów.