Mimo, że typowy wiek człowieka uległ podwyższeniu od okresów naszych babć oraz prababek, to zdrowie pod wpływem przemian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu.